Chimie, atomes, molécules, réactions – scenariusz dwujęzycznej lekcji chemii

Numer JOwS: 
str. 101

Zaprezentowany scenariusz zajęć jest przeznaczony dla klas pierwszych liceum dwujęzycznego, a zwłaszcza dla tych, które dopiero rozpoczynają tego typu edukację. Chemia nie jest nauką łatwą nawet w języku ojczystym, dlatego wielu uczniów ma obawy co do nauki tego przedmiotu w języku obcym.

Pobierz artykuł w PDF

Głównym celem, jaki mi przyświecał podczas układania konspektu, było pozostawienie u ucznia wrażenia większego „poczucia bezpieczeństwa” poprzez pokazanie podobieństw między naukowym językiem polskim i francuskim. Oprócz zyskania korzyści psychologicznych i motywacyjnych uczniowie zostają skonfrontowani z podstawowymi problemami z zakresu chemii, co pomaga nauczycielowi usystematyzować i wyrównać poziom ich wiedzy wyniesiony z różnych placówek gimnazjalnych. Mają możliwość zapoznania się z modelami cząsteczek, co dodatkowo uatrakcyjnia lekcję i rozwija wyobraźnię chemiczną.

Scenariusz zajęć

Temat: Chimie, atomes, molécules, réactions… – to brzmi znajomo. Podobieństwa w polskim i francuskim języku chemicznym.

Typ szkoły: szkoła ponadgimnazjalna dwujęzyczna.

Poziom: ukończony kurs gimnazjalny chemii (podstawowa znajomość chemii); poziom języka francuskiego A2+/B1.

Cele:

1. Językowe.

Uczeń:

 • opisuje w języku francuskim (jakościowo i ilościowo) proste cząsteczki chemiczne;
 • rozumie proste teksty naukowe i potrafi je przetłumaczyć na język polski.

2. Chemiczne.

Uczeń:

 • wymienia nazwy najbardziej rozpowszechnionych na Ziemi pierwiastków;
 • określa różnice między atomem a cząsteczką oraz produktem a substratem;
 • potrafi posługiwać się modelami cząsteczek.

Metody: praca z tekstem, praca z modelami cząsteczek.

Przebieg lekcji:

Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie krótkiego ćwiczenia wprowadzającego. Jest ono do tego stopnia proste językowo, że nawet osoby bez znajomości języka francuskiego z łatwością sobie z nim poradzą. Uczniowie otrzymują kartki, na których po lewej stronie widnieją francuskie słowa z zakresu chemii, a po prawej ich polskie odpowiedniki, jednak ustawione w kolejności losowej. Zadaniem uczniów jest połączenie słów, które znaczą to samo.

 • atome         organiczny
 • molécule     enzym
 • produit       metale
 • substrat      atom
 • chimie         masa
 • réaction      produkt
 • enzyme       białko
 • protéine      chemia
 • organique   cząsteczka
 • synthèse      substrat
 • masse          reakcja
 • métaux       synteza