Jak uczyć metodą stacji dydaktycznych? Charakterystyka metody i przykłady

Numer JOwS: 
str. 95

Jak powszechnie wiadomo, najlepiej i najdłużej zapamiętujemy to, co sami zrobimy, czego sami doświadczymy. Dlatego tak ważne w procesie nauczania są metody aktywizujące. Metoda stacji dydaktycznych, zwana także „podróżą z przygodami”, umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy przez doświadczenie. Uczniowie, pracując w grupach, wykonują zadania przygotowane przez nauczyciela na czterech stanowiskach (stacjach). Metoda stacji cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, głównie dlatego, że dostarcza im wielu pozytywnych emocji związanych z zabawą i rywalizacją.

Materiały do wykorzystania

W poniższych blokach znajdują się komplety materiałów do pobrania dotyczących niniejszej propozycji pracy metodą stacji. Materiały są przygotowane do bezpośreniego wykorzystania podczas pracy z uczniami. W każdym bloku znajduje się opis elementów danej stacji.

Stacja 1.

Materiały obejmują:

 • kartę zadań ucznia oraz kartę poleceń;
 • fotografie przedstawiające artefakty kulturowe dotyczące  Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii;
 • mapy konturowe Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Stacja 2.

Materiały obejmują:

 • kartę zadań ucznia oraz kartę poleceń;
 • quiz dotyczący kultury  Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii;
 • flagi Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Stacja 3.

Materiały obejmują:

 • kartę zadań ucznia oraz kartę poleceń;
 • puzzle;
 • zadanie dotyczące wiedzy geograficznej i wiedzy ogólnej nt. Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Stacja 4.

Materiały obejmują:

 • kartę zadań ucznia oraz kartę poleceń;
 • zadanie dotyczące wiedzy nt. stolic Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii;
 • zadanie językowe.

Bibliografia

 • Boekaerts, M. (2009) Motywacja w nauce. W: A. Janowski Nauczanie w praktyce, t. 1. Warszawa: CODN.
 • Brudnik, E., Moszyńska, A., Owczarska, B. (2000) Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie – przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Zakład Wydawniczy SFS.
 • Kwiatkowska, M. Wir. Lernstationen. Poznań: LektorKlett.
 • Petty, G. (2010) Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. Sopot: GWP.
 • Siek-Piskozub, T. (2001) Uczyć się, bawiąc. Warszawa: PWN.
 • Spitzer, M. (2007) Jak uczy się mózg. Warszawa: PWN.

Netografia

* Materiały dydaktyczne opracowały: Monika Dryjska (nauczycielka języka niemieckiego), Marta Kłosowska (nauczycielka języka angielskiego), Małgorzata Kopczyńska (nauczycielka języka francuskiego).