Artykuły opublikowane w JOwS

2017/03 Angielski jako lingua franca to termin, który zastępuje dziś inny: angielski jako język obcy. Choć modyfikacja nazewnictwa często nie oznacza przekształceń w praktyce, w tym wypadku sugeruje ona
2021/01 W artykule zaprezentowano aplikację internetową Komunik – narzędzie edukacyjne dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich. Omówiono przeznaczenie, budowę, podstawowe funkcje oraz
2015/01 Początek roku 2015 przyniósł kilka zmian w funkcjonowaniu czasopisma „Języki Obce w Szkole”. Pismo przybrało nową strukturę, o czym możecie Państwo przeczytać w niniejszym numerze w artykule Joanny
2019/01 Realizacja projektu edukacyjnego na lekcjach języka obcego rozwija nie tylko kompetencje językowe uczniów, lecz także umiejętności komunikacji i pracy w grupie. Praca tą metodą to ogromne wyzwanie
2013/02 Materiały audiowizualne stają się coraz częściej podstawowymi tekstami kultury odbieranymi przez młodzież, która ogląda je dla rozrywki lub w celu poznania kultury języka docelowego. Opracowanie
2017/04 Artykuł omawia związek między pragmatyką i prozodią oraz jego implikacje w nauczaniu języka angielskiego. Proponuje wykorzystanie autentycznych materiałów słuchanych (podkastów) w celu uwrażliwiania
2019/02   Autonomia w działaniu jest cechą niezwykle przydatną, o ile nie niezbędną, jeśli chcemy właściwie funkcjonować w różnych dziedzinach życia osobistego i zawodowego. Odczuwamy to szczególnie
2020/01 Autonomia oznacza zdolność do podejmowania własnego kształcenia językowego (por. Wilczyńska 2002: 54). Aby tę zdolność rozwinąć, konieczna jest stymulacja aktywności uczniów podczas zajęć lekcyjnych
2020/03 Ostatnimi laty możemy zaobserwować powszechną tendencję do ciągłego komunikowania się za pomocą technologii. Użytkownicy mediów społecznościowych – a wśród nich wielu studentów – bez oporów dzielą
2013/01 Fundusz Stypendialny Sciex działa od 2009 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Program ten kładzie nacisk na wspieranie inicjatyw w zakresie badań i stanowi ważny instrument mający
2017/01 Efektywne pozyskiwanie informacji z obcojęzycznych tekstów internetowych wymaga stosowania strategii globalnych, lokalnych i metakognitywnych oraz strategii nawigacji. Ważna jest w tym zakresie
2013/04 Od 14 do 21 września 2013 r. grupa polskich uczniów brała udział w międzynarodowym święcie klasyki rosyjskiej. W tych dniach w Rosji odbywał się III Międzynarodowy Festiwal Języka Rosyjskiego „
2012/03 Język to niewątpliwie nieodłączna część kultury, która w pełni determinuje postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości. W związku z tym nauczanie języka obcego wzbogacone o elementy kulturowe
2015/01 Od dawna mówi się o roli zabawy w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Jaką rolę może zatem pełnić zabawa w nauczaniu pięcio- i sześciolatków? Czy stanowić powinna dodatek do lekcji, czy też może
2013/02 Podejmując refleksję nad sposobami dydaktyzacji materiałów glottodydaktycznych, zawierających elementy kulturoznawcze, przyjrzymy się możliwościom kształtowania kompetencji interkulturowej w
2015/04 Korzystanie z Internetu to nieodłączna część życia dzisiejszych uczniów. Z jednej strony, coraz więcej szkół dysponuje dostępem do Internetu i przybywa nauczycieli mogących korzystać z jego zasobów
2015/01 Zajęcia z języka obcego w przedszkolu to czas, kiedy możemy dzieci zarażać pasją do języka. Nie musimy uczyć za względu na oceny i testy. Możemy wykorzystać język, aby przedszkolaki lepiej się
2019/01 Film traktowany jest w nauczaniu języków obcych przede wszystkim jako narzędzie nauczania kultury oraz samego języka, jednak warto czynić z niego także przedmiot tego nauczania. Może stać się on dla
2020/01 W świecie, w którym media serwują nam ogromną ilość informacji i prześcigają się w sposobach przyciągania naszej uwagi, możemy mieć poczucie brania udziału w wyścigu z samym sobą. Wciąż poszukujemy
2019/02 Budowanie relacji nauczyciel-uczeń jest procesem długotrwałym. Nierzadko stanowi wyzwanie, ponieważ wykracza poza ramy działań dydaktycznych i przenosi pracę na poziom relacji międzyludzkich.