Agata Woźniak

Absolwentka nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Programu Studiów Europejskich w Szkole Głównej Handlowej/SciencesPo. W ramach programu Erasmus studiowała na Middlesex University w Londynie i odbyła staż w Izbie Gmin. W latach 2002–2006 pracowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zajmowała się m.in. zagadnieniami integracji europejskiej oraz spraw zagranicznych. Od 2006 r. zatrudniona w Komisji Europejskiej, gdzie zajmowała się problematyką migracji oraz polityką zatrudnienia i kwestiami społecznymi.