Agnieszka Wierzchosławska

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Językowego w Toruniu w zakresie języka francuskiego, filologii francuskiej na UMK w Toruniu oraz KPSW w Bydgoszczy w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Doktorantka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na wydziale Pedagogiki. Nauczycielka języka francuskiego w przedszkolu. Członek stowarzyszenia Prof-Europe.