Alina Doroch

Wykładowca języka angielskiego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, a także literatury brytyjskiej i amerykańskiej oraz realioznawstwa brytyjskiego w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum. Napisała podręcznik do nauki języka angielskiego Well Said! Autorka artykułów w języku angielskim poświęconych kulturze brytyjskiej.