Anna Borkowska

Psycholog, socjoterapeutka, realizatorka programów profilaktycznych, autorka programów szkoleniowych dla specjalistów. Kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, edukator Ministerstwa Edukacji Narodowej. Specjalista w zakresie wczesnej profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Ekspert MEN w międzynarodowej grupie roboczej na temat przedwczesnego porzucania nauki (early school leaving) powołanej przy Komisji Europejskiej w latach 2011-2013.