Anna Cieniuch-Król

Nauczyciel języka hiszpańskiego z wieloletnim stażem. Jest lektorem w szkole Diálogo oraz koordynatorem hiszpańskiej sekcji dwujęzycznej w IX LO w Lublinie. Organizator konkursów międzyszkolnych Ekologia po hiszpańsku i Las maravillas de España y del mundo hispano. Prowadzi blog sekcji hiszpańskiej w IX LO. W swojej pracy dydaktycznej korzysta z narzędzi TIK i nowoczesnych metod nauczania.