Anna Ciostek

Wykładowca w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu terminologii zawartej w dokumentach Unii Europejskiej.