Anna Jaworowska

Nauczycielka języka niemieckiego i wykładowca metodyki nauczania języka niemieckiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie.