Anna Kizeweter

Germanistka, glottodydaktyk, trenerka kompetencji interkulturowych w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej, doradca metodyczny w Mazowieckim Centrum Do- skonalenia Nauczycieli w Siedlcach w zakresie nauczania języków obcych, laureatka konkursu ELL.