Anna Matera-Klinger

Nauczycielka języka francuskiego w klasach dwujęzycznych gimnazjalnych i licealnych, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.