Anna Popławska

Nauczanie jest jej pasją, nie może wyobrazić sobie życia bez lekcji, uczniów i prac domowych. Była dyrektorem metodycznym w szkole Szybki Angielski i Warsaw Study Centre. Obecnie współpracuje z Fiszkoteką, gdzie odpowiada za dział rozwoju produktów software’owych dla branży językowej. Zajmuje się szkoleniem innych lektorów w zakresie używania nowoczesnych technologii podczas zajęć z języków obcych. Prowadzi stronę internetową dla nauczycieli poświęconą nowoczesnym technologiom: annapoplawska.pl