Anna Rzeźnik

Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i doktorantka w Instytucie Anglistyki UW. Od 14 lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego i niemieckiego w prywatnych szkołach językowych oraz metodyką nauczania języków obcych. Współpracowała z Oxford University Press. Jest współautorką repetytorium Destination: Matura 2015 oraz autorką wielu materiałów dodatkowych do nauczania języka angielskiego.