Anna Szapert

Edukatorka, trenerka, terapeutka, kulturoznawczyni i tłumaczka, doktorantka na Uniwersytecie SWPS. Współpracuje z wieloma instytucjami, specjalizując się w działaniach z zakresu komunikacji, umiejętności interpersonalnych, emocji i motywacji, neurodydaktyki oraz rozwiązywania konfliktów. Projektuje innowacyjne narzędzia rozwoju kompetencji.