Anna Zakrzewska

Absolwentka archeologii i studium pomocy humanitarnej. W Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zajmuje się upowszechnianiem rezultatów projektów – m.in. organizacją konkursów European Language Label oraz EDUinspiracje.