Barbara Kyrc

Doktorantka w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2011 r. czynny zawodowo logopeda oraz (od 2013 r.) lektor języka polskiego jako obcego. Jej zainteresowania badawcze obejmują diagnozę oraz terapię dzieci jednojęzycznych i dwujęzycznych na etapie przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym,  dojrzałość  szkolną, logopedię międzykulturową. Autorka kilku artykułów o tej tematyce.