Barbara Sawicka

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej. Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego. Współautorka podręcznika oraz materiałów dydaktycznych do nauki języka specjalistycznego w dziedzinie fizyki, energetyki oraz elektrotechniki.