Beata Nawrot-Lis

Specjalista w Zakładzie Badań Edukacji Zawodowej w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu – Państwowym Instytucie Badawczym oraz nauczyciel języka angielskiego i chemii w XIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Polskich Noblistów w Radomiu. Doktorantka w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się językoznawstwo stosowane ze szczególnym uwzględnieniem zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL).