Beata Trzcińska

Starszy ekspert w Zespole Języków Obcych CKE odpowiedzialny za egzamin maturalny z języka angielskiego. Członek zespołu, który opracował nową formułę egzaminu maturalnego z języków obcych.