Dorota Mihułka

Wykładowca w Zakładzie Filologii Angielskiej PWSZ w Krośnie, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania badawcze to amerykańska etniczna literatura kobieca oraz interkulturowość.