Dorota Rytwińska

Koordynatorka zespołu mobilności w programie Erasmus+ w sektorze szkolnictwa wyższego realizującego umowy z polskimi uczelniami w zakresie wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników. Związana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji od kilkunastu lat. Absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.