dr Agnieszka Karolczuk

Polonistka, językoznawca, glottodydaktyk, wieloletni wykładowca KUL. Od ponad 25 lat uczy języka polskiego jako obcego, jest zaangażowana w prace zespołu egzaminatorów i autorów testów, afiliowanego przy Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Obecnie pracuje w redakcji Języków Obcych w Szkole i wykłada na UKSW.