dr Agnieszka Strzałka

Adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe to autonomia w nauczaniu języków obcych, komunikacja międzykulturowa, grzeczność w różnych kulturach, angielski jako język międzynarodowy.