dr Agnieszka Tambor

Kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi zajęcia z analizy tekstów kultury i realioznawstwa dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach, Rzymie, Kolonii, Berlinie oraz Dublinie. Od wielu lat jest opiekunką studenckiego festiwalu filmowego „Made in Poland”. Jej zainteresowania naukowe obejmują: współczesne kino polskie, zagadnienie kina gatunków, wykorzystanie filmu i serialu w glottodydaktyce, serial telewizyjny, tłumaczenia kulturowe.