dr Agnieszka Zimmer

Historyk języka niemieckiego, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Germańskiego w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z leksykologii, gramatyki opisowej oraz praktycznej nauki języka niemieckiego.