dr Anna Mystkowska-Wiertelak

Adiunkt w Zakładzie Filologii Angielskiej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu oraz wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Jej zainteresowania obejmują nauczanie form językowych i badanie roli czynników indywidualnych w nauce języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem motywacji, gotowości komunikacyjnej, lęku językowego i strategii językowych.