dr Anna Parr-Modrzejewska

Pracuje w Instytucie Anglistyki UŁ. Trener dydaktyczny w wydawnictwie edukacyjnym, autorka materiałów do podręczników szkolnych, metodyk. Jej zainteresowania naukowe obejmują psycholingwistyczne aspekty dwujęzyczności w kontekście edukacji formalnej, nauczanie i uczenie się języka angielskiego jako elementu kształcenia zintegrowanego na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, charakterystykę dyskursu klasowego i kształcenie nauczycieli języka obcego.