dr Artur Świątek

Adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół językoznawstwa ogólnego (wyrazy funkcyjne, ich forma i rola w różnych językach), przyswajania języka pierwszego i drugiego, językoznawstwa kontrastywnego i translacji.