dr Beata Łubianka

Pracuje w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej zainteresowania naukowe to psychologia wartości i zdolności oraz edukacja szkolna.