dr Birthe Mousten

Od 1992 r. wykładowca na uniwersytetach w Aarhus (AU), Aalborg (AAU), Kopenhadze (KU) oraz University of Southern Denmark (SDU) w Danii. Obroniła pracę doktorską w dziedzinie przekładu. Certyfikowany tłumacz języka angielskiego (z duńskiego) w zakresie języka specjalistycznego, prawnego i technicznego oraz przekładów literackich. W swojej działalności naukowej zajmuje się przekładem, dydaktyką przekładu, leksykografią, językoznawstwem korpusowym, a także komunikacją interkulturową i kulturoznawstwem. Uznany prelegent i uczestnik wielu projektów badawczych (m.in. projektu dotyczącego tłumaczeń na język eskimoski prowadzonego przez Uniwersytet w Nuuk na Grenlandii).