dr Danuta Romaniuk

Pracownik Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się także organizacją mobilności międzynarodowej studentów i kadry oraz reprezentuje UW w projekcie IntlUni.