dr Dariusz Krawczyk

Adiunkt w Instytucie Romanistyki UW. Specjalizuje się w literaturze i kulturze francuskiego renesansu. W działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej zajmuje się zagadnieniami z historii kultury francuskiej od XVI do XXI wieku, w tym francuską kulturą popularną. E-nauczaniem zajmuje się od 2010 r.