dr Edyta Olejarczuk

Kierownik Zespołu nauczycieli języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego w Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej, wykładowca języka angielskiego.