dr Eliza Borczyk

Nauczycielka języka włoskiego od 1999 r. Starszy wykładowca w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej.