dr Eliza Chabros

Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, lektorka języka niemieckiego w szkole językowej, autorka materiałów dydaktycznych do nauki języka niemieckiego ogólnego i specjalistycznego.