dr Emilia Podpora-Polit

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność glottodydaktyka, lektor języka niemieckiego w szkole językowej w Kielcach, autorka artykułów i materiałów dydaktycznych.