dr Ewa Jeleń-Kubalewska

Nauczycielka języka angielskiego w SP 57 w Poznaniu. Stale współpracuje z Zakładem Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa UAM, gdzie obroniła doktorat.