dr Ewa Kusz

Asystent w Katedrze Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczycielka języka polskiego i języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowie. Jej zainteresowania naukowe: dydaktyka wymowy, fonetyka i fonologia języka angielskiego, psychometria i technologie związane z automatycznym pomiarem wymowy.