dr hab. Agnieszka Rypel

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców UKW. Autorka dwóch monografii oraz kilkudziesięciu artykułów o tematyce związanej z dydaktyką literatury i języka polskiego, również jako obcego, a zwłaszcza na temat nowych koncepcji kształcenia językowego, tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz ideologizacji dyskursu edukacyjnego.