dr hab. Aneta Lewińska

Pracownik Katedry Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka historii języka polskiego, zwłaszcza w perspektywie dydaktycznej (np. słownictwa dawnych elementarzy).