dr hab. Dorota Werbińska

Profesor w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przez wiele lat pełniła funkcję doradcy metodycznego oraz konsultanta języków obcych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Jest autorką 4 książek oraz prawie 80 artykułów i rozdziałów w monografiach publikowanych w Polsce i za granicą. Jej zainteresowania badawcze to: tożsamość nauczyciela języka obcego, metody jakościowe w glottodydaktyce, narracje na temat uczenia się i nauczania języków obcych.