dr hab. Ewa Badyda

Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu  Gdańskiego, językoznawca.  Jednym  z  nurtów  jej  zainteresowań jest glottodydaktyka, którą zajmuje się praktycznie, dydaktycznie i naukowo: jest lektorką języka polskiego jako obcego o wieloletnim doświadczeniu, wykładowcą na studiach podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego” UG, autorką kilku publikacji z tego zakresu.