dr hab. Joanna Szczęk

Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: frazeologia języka niemieckiego i polskiego, pragmalingwistyka, lingwistyka tekstu, onomastyka, dydaktyka języka niemieckiego jako obcego, translatoryka. Współautorka podręczników do nauki języka niemieckiego Abitur i Fokus, rzeczoznawca ministerialny podręczników języka niemieckiego.