dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

Adiunkt w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Zainteresowania badawcze: lingwistyka stosowana, glottodydaktyka (w tym glottodydaktyka języków specjalistycznych), translatoryka.