dr hab. Sebastian Piotrowski

Adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej KUL. Zajmuje się problematyką interakcji w procesie nauczania/uczenia się języka obcego w warunkach formalnych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii komunikacyjnych.