dr hab. Urszula Soler

Absolwentka polonistyki i socjologii. Adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL. Bada nowe technologie w kontekście interakcji społecznych i bezpieczeństwa. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa żywnościowego i edukacyjnego oraz wartościowania technologii. Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii, założycielką Legii Akademickiej oraz członkiem m.in. European Communication Research and Education Association w Belgii, Center for Anthropology of Religion and Cultural Change (ARC) w Mediolanie oraz Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego. Od wielu lat współpracuje z Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie.