dr Jakub Walczak

Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego. Obecnie pracuje nad minimum leksykalnym języka rosyjskiego dla poziomu średnio zaawansowanego, które ukaże się drukiem w roku 2017.