dr Joanna Targońska

Absolwentka filologii germańskiej na UMCS w Lublinie. Pracuje w Katedrze Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie, gdzie w 2003 r. uzyskała tytuł doktora w zakresie glottodydaktyki. W pracy badawczej zajmuje się nauczaniem przyswajaniem słownictwa, rozwijaniem kompetencji leksykalnej (w szczególności kompetencji kolokacyjnej), wpływem pracy nad słownictwem na rozwój sprawności mówienia.