dr Justyna Deczewska

Wykładowczyni  języka  rosyjskie- go w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykująca nauczycielka i egzaminatorka na wszystkich poziomach kształcenia języ- kowego. Pasjonatka nauczania i uczenia się przez całe życie. Interesuje się umuzykalnianiem glottodydaktyki.